1. Дати правильну відповідь
Соціальний захист це тільки функція держави